Kunde

Vår leveringsplikt

Som nettselskap er Elmea pålagt å levere strøm til deg som av ulike årsaker ikke har, eller vil få etablert et kundeforhold hos en kraftleverandør. Dette kalles leveringsplikt.

Priser på leveringsplikt

Leveringsplikt
Påslag
Første 6 uker
5 øre/kWh
Etter 6 uker
8 øre/kwh, og et årlig fastbeløp på 500 kr

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.