Vår leveringsplikt

Som nettselskap er Elmea pålagt å levere strøm til deg som av ulike årsaker ikke har, eller vil få etablert et kundeforhold hos en kraftleverandør. Dette kalles leveringsplikt.

Priser på leveringsplikt

Leveringsplikt
Påslag
Første 6 uker
5 øre/kWh
Etter 6 uker
8 øre/kwh, og et årlig fastbeløp på 500 kr