VartSamfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til livskraftige og levedyktige samfunn i Lofoten, gjennom leveranse av kritisk infrastruktur.