Master i natur og bebyggelse

Magnetfelt og kraftledninger

Rundt elektrisk utstyr og strømførende ledninger finnes det magnetfelt. Det magnetiske feltet rundt kraftledninger er langt svakere enn de feltene du kommer i kontakt med i dagliglivet, når du bruker elektriske apparater i hjemmet.

Elektromagnetiske felt og høyspenningsanlegg

Statens strålevern er fagkompetanse