Kunde
Master i natur og bebyggelse

Magnetfelt og kraftledninger

Rundt elektrisk utstyr og strømførende ledninger finnes det magnetfelt. Det magnetiske feltet rundt kraftledninger er langt svakere enn de feltene du kommer i kontakt med i dagliglivet, når du bruker elektriske apparater i hjemmet.

Elektromagnetiske felt og høyspenningsanlegg

Statens strålevern er fagkompetanse

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.